Ogólnie o transporcie kolejowym

Rodzajów transportu można wymienić kilka. Zasadniczo dzieli się on na transport wodny, powietrzny oraz lądowy określany także mianem powierzchniowego. W ramach tego ostatniego wyszczególnić można m. in. transport kolejowy. Składa się na niego bardzo szeroko rozbudowana infrastruktura, w skład której wchodzi wiele elementów. Można tutaj wymienić całe zaplecze o charakterze technicznym, a oprócz tego stacje oraz linie kolejowe. Równie istotną...