stacja-kolejowaRodzajów transportu można wymienić kilka. Zasadniczo dzieli się on na transport wodny, powietrzny oraz lądowy określany także mianem powierzchniowego. W ramach tego ostatniego wyszczególnić można m. in. transport kolejowy. Składa się na niego bardzo szeroko rozbudowana infrastruktura, w skład której wchodzi wiele elementów. Można tutaj wymienić całe zaplecze o charakterze technicznym, a oprócz tego stacje oraz linie kolejowe. Równie istotną rolę w transporcie kolejowym odgrywa tabor – czyli ogólnie mówiąc pociągi stanowiące w tym przypadku środki transportu. Opisane powyżej czynniki, a zatem tabor oraz infrastruktura, tworzą razem całość, którą nazywa się kolejowym systemem transportowym. Poszczególne jego elementy wzajemnie się uzupełniają, a jeden bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. W naszym kraju póki co koleje kojarzą się z jedną tylko firmą przewoźniczą świadczącą usługi w tym obszarze. Trzeba w tym miejscu koniecznie też zwrócić uwagę na to, że w zakresie transportu kolejowego mieści się zarówno przewóz ludzi, jak i towarów (stąd właśnie wprowadza się podział pociągów na towarowe i osobowe). O transporcie tym mówi się potocznie jako o kolei i każdy wie, o co chodzi. Podział kolei obejmuje wiele aspektów mających związek z tym zagadnieniem – wszystko uzależnione jest od tego jakie dokładnie kryteria zostaną przyjęte za podstawę podziału. Pod uwagę brane są tu zatem takie czynniki jak np. rodzaj toru, specyfika taboru, charakterystyka trasy, funkcja jaką spełnia kolej itp. Widać więc bardzo wyraźnie, że temat transportu kolejowego jest tematem złożonym, wymagającym omawiania na wielu płaszczyznach. Usługi świadczone w tej dziedzinie są traktowane jako alternatywa dla innych form transportu. Poza tym niekiedy zdarza się tak, że przewóz – czy to osobowy, czy towarowy – odbywać się może tylko i wyłącznie za pośrednictwem pociągów i inna opcja nie wchodzi w rachubę.


Tagi: , ,