kolejeW zakresie transportu lądowego można wyróżnić wiele kategorii. Jedną z nich stanowi transport kolejowy. Jest to generalnie szerokie oraz bardzo złożone zagadnienie, a wynika to z faktu, że przy podziale kolei brane są pod uwagę rozmaite kryteria. W tym oto kontekście mówi się o takim kryterium jakim jest rodzaj toru. Tu zaś wyszczególnia się koleje konwencjonalną oraz niekonwencjonalną.  W praktyce najczęściej występuje kolej konwencjonalna. Tory są zbudowane z szyn stalowych. Poruszające się po nich pociągi są wyposażone w specjalne zabezpieczenia chroniące pojazd przed wykolejeniem (czyli przed wypadnięciem z toru). Zabezpieczenia te polegają na założeniu na koła odpowiednich obręczy. Do kolei konwencjonalnych zaliczana jest kolej szerokotorowa, wąskotorowa, zębata, normalnotorowa oraz liniowo-terenowa. Nietrudno zatem zauważyć, iż uwzględnia się tutaj szerokość torów, w zależności od tego jaki jest ich rozstaw, są klasyfikowane do stosownej kategorii. Natomiast w przypadku niekonwencjonalnego transportu kolejowego ruch pociągów odbywa się po naziemnych torach innych aniżeli te przedstawione powyżej. W związku z tym mówi się o taborze, w którym koła pociągów są ogumione, a ponadto może być to także kolej magnetyczna lub jednoszynowa. W przypadku kolei magnetycznej pojazdy wyposażone są w silniki liniowe, a ich ruch odbywa się z wykorzystaniem zjawiska lewitacji. Można przy tej sposobności wspomnieć również o kolejach linowych – specjalne linie napowietrzne także można potraktować w kategoriach rodzajów torów, chociaż tego typu kolej ma charakter nie lądowy, ale powietrzny. To dla przykładu wyciągi narciarskie czy wszelakiego typu kolejki wagonikowe – są one bardzo często wykorzystywane do celów turystycznych (chociaż naturalnie nie jest to żadną regułą). Przedstawiony powyżej podział kolei to jest tylko jednym z wielu – w transporcie kolejowym pojawia się ich więcej.


Tagi: , , ,